ABSOLVENTSKÝ VELEHRAD 2019
Co je cíl?

17. - 19. 5. 2019

Created with Sketch.
JÁ, KŘESŤAN
KŘESŤAN A VZTAHY
KŘESŤAN A SPOLEČNOST

Absolventský Velehrad

Absolventský Velehrad je víkendové setkání absolventů, které se koná přibližně jednou za dva roky na starobylém poutním místě Velehrad. V roce 2019 proběhl jeho čtvrtý ročník.

Součástí programu bylo společné slavení eucharistie, přednášky, diskuze, workshopy a jiné aktivity. Víkendové setkání umožnilo strávit čas s přáteli, navázat nové kontakty a obohatit se o společné zážitky.

Tématem AV19 je „Co je cíl?“

Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle? To jsou otázky, které jsme chtěli účastníkům setkání předložit a dát podněty k jejich zodpovězení.

Chceme motivovat účastníky Absolventského Velehradu k aktivitě, ke (znovu)nastavení krátkodobých a střednědobých cílů a k objevení nových cest tak, aby je dovedly k životnímu cíli.

Toto téma jsme rozdělili do tří podčástí:

JÁ, KŘESŤAN

Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace, mé strachy a očekávání

KŘESŤAN A VZTAHY

Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní), moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát, přátelství a jiné vztahy

KŘESŤAN A SPOLEČNOST

Politika, moje práce, dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost v církvi

Komu je Absolventský Velehrad určen?

Myšlenka Absolventského Velehradu vznikla v roce 2011 a pochází od samotných absolventů vysokých škol, kteří se za studií podíleli na činnosti Vysokoškolského katolického hnutí, připravovali Studentské Velehrady (setkání vysokoškolských studentů) či byli dobrovolníky ve studentských a akademických farnostech po celé republice.

Během uplynulých téměř 30 let prošlo tímto prostředím již několik set lidí aktivních nejen v církvi, ale i ve veřejném životě. Chtěli bychom jim dát prostor pro setkání a sdílení na místě, ke kterému mají vysokoškoláci, absolventi a obecně věřící v České republice vztah. Setkání je určeno i absolventům jiných než vysokých škol, mladým pracujícím křesťanům.

Věkové rozpětí účastníků bude přibližně od 21 do 35 let.

Fotky z AV19 a záznamy z přednášek už jsou!

Program

Tohle všechno už proběhlo 🙂

Harmonogram
Duchovní program
Doprovodný program
Přednášky a besedy
Ruce k dílu
Medailonky hostů

Řekli o AV…

aneb jaký je feedback z minulých let:

Ávéčko? Skvělá akce pro ty, kteří se rozhodli být (stejně jako já) celý život mladí a krásní!

Maruška

Velehrad si mě, při mé první účasti, získal svou atmosférou. Ten Absolventský je pak vždy příležitost pro ty „starší“ (samozřejmě, že jsme pořád mladí 😛 ) nasát myšlenky na přednáškách, potkat známé, pokecat u vína a na pár dní vypadnout z pracovního shonu.

Peťa

AV = Absolutně Výjimečná akce! Na AV jezdím ráda zavzpomínat na staré časy a připravit se na ty nové. Tady nikdy nejste sami!

Maky

Naši partneři

Chceš se stát partnerem? Dej nám rozhodně vědět!

VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo