ABSOLVENTSKÝ VELEHRAD 2019
Co je cíl?

17. - 19. 5. 2019

Created with Sketch.
JÁ, KŘESŤAN
KŘESŤAN A VZTAHY
KŘESŤAN A SPOLEČNOST

Absolventský Velehrad

Absolventský Velehrad je víkendové setkání absolventů, které se koná přibližně jednou za dva roky na starobylém poutním místě Velehrad. V roce 2019 proběhl jeho čtvrtý ročník.

Součástí programu bylo společné slavení eucharistie, přednášky, diskuze, workshopy a jiné aktivity. Víkendové setkání umožnilo strávit čas s přáteli, navázat nové kontakty a obohatit se o společné zážitky.

Tématem AV19 je „Co je cíl?“

Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle? To jsou otázky, které jsme chtěli účastníkům setkání předložit a dát podněty k jejich zodpovězení.

Chceme motivovat účastníky Absolventského Velehradu k aktivitě, ke (znovu)nastavení krátkodobých a střednědobých cílů a k objevení nových cest tak, aby je dovedly k životnímu cíli.

Toto téma jsme rozdělili do tří podčástí:

JÁ, KŘESŤAN

Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace, mé strachy a očekávání

KŘESŤAN A VZTAHY

Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní), moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát, přátelství a jiné vztahy

KŘESŤAN A SPOLEČNOST

Politika, moje práce, dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost v církvi

Komu je Absolventský Velehrad určen?

Myšlenka Absolventského Velehradu vznikla v roce 2011 a pochází od samotných absolventů vysokých škol, kteří se za studií podíleli na činnosti Vysokoškolského katolického hnutí, připravovali Studentské Velehrady (setkání vysokoškolských studentů) či byli dobrovolníky ve studentských a akademických farnostech po celé republice.

Během uplynulých téměř 30 let prošlo tímto prostředím již několik set lidí aktivních nejen v církvi, ale i ve veřejném životě. Chtěli bychom jim dát prostor pro setkání a sdílení na místě, ke kterému mají vysokoškoláci, absolventi a obecně věřící v České republice vztah. Setkání je určeno i absolventům jiných než vysokých škol, mladým pracujícím křesťanům.

Věkové rozpětí účastníků bude přibližně od 21 do 35 let.

Fotky z AV19 a záznamy z přednášek už jsou!

Program

Tohle všechno už proběhlo

Harmonogram
Duchovní program
Doprovodný program
Přednášky a besedy
Ruce k dílu
Medailonky hostů

Řekli o AV…

aneb jaký je feedback z minulých let:

Ávéčko? Skvělá akce pro ty, kteří se rozhodli být (stejně jako já) celý život mladí a krásní!

Maruška

Velehrad si mě, při mé první účasti, získal svou atmosférou. Ten Absolventský je pak vždy příležitost pro ty „starší“ (samozřejmě, že jsme pořád mladí 😛 ) nasát myšlenky na přednáškách, potkat známé, pokecat u vína a na pár dní vypadnout z pracovního shonu.

Peťa

AV = Absolutně Výjimečná akce! Na AV jezdím ráda zavzpomínat na staré časy a připravit se na ty nové. Tady nikdy nejste sami!

Maky

Naši partneři

Díky za Vaši podporu!

VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo
VKH ČR logo