AV 17

Created with Sketch.

Motto pochází z Matoušova evangelia a zní „Dobrý strom dává dobré ovoce“

Třetí ročník Absolventského Velehradu. Trval čtyři dny v termínu 5. – 8. května 2017.

Děkujeme vám všem za účast a spoluvytvoření krásné atmosféry.

Vize

  • setkání mladých věřících
  • rozšíření a obohacení tradice Studentských Velehradů
  • společenství a sdílení duchovních hodnot
  • setkání s přáteli a poznávání nových
  • inspirace a povzbuzení prostřednictvím přednášek a diskuzí
  • sdílení zkušeností  z profesního života mladého křesťana
  • dialog o odpovědnosti za naše okolí
  • prostor k poznání absolventských aktivit v různých městech