Duchovní program

Created with Sketch.

Jak bývá zvykem, Absolvenský Velehrad přinese též mnoho duchovních impulzů od společného slavení eucharistie s kvalitními homiliemi, možnosti přijetí svátosti smíření až po příležitost ke ztišení při soukromé adoraci.

Motto AV19

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. (Filipským 3, 12)

Celým setkáním nás bude provázet 3. kapitola Filipským, a především výše zmíněný úryvek. Každý den společně prožijeme mši svatou, chybět nebudou ani ranní modlitby, o duchovní program bude postaráno i večer.

Doprovázet nás bude kněz Jan Pacner z Brna, se kterým, jakožto i dalšími kněžími, se můžeš setkat také při svátosti smíření či duchovních rozhovorech. K dispozici k rozhovorům budou i další zasvěcené osoby, všechny poznáš podle symbolu naslouchajícího ucha. Když je potkáš a budeš mít něco na srdci, neboj se je oslovit. Bližší informace o místě zpovědí a duchovních rozhovorů na daný den dostaneš na nástěnce u recepce Stojanov.

Pokud rád/a chválíš Pána hudbou a zpěvem, neměly by ti uniknout páteční večerní Lamačské chvály nebo sobotní též večerní modlitby se zpěvy z Taizé. Během jejich konání bude možné využít přímluvné modlitby.

Během celého setkání se můžeš vydat na malou pouť po okolí, mapka se zastaveními k zamyšlení a hlubšímu rozjímání nad mottem letošního AV je vyvěšena na recepci. Můžeš se těšit na celkem čtyři zastavení, na nichž tě čekají úryvky z Písma, otázky k zamyšlení, modlitba a jeden delší úryvek z Božího slova k rozjímání. Jednotlivá zastavení na sebe navazují, a proto ducháčci doporučují absolvovat je v určeném pořadí. K nasávání rovněž vybízí atmosféra místa, které z hlediska osídlení a vyznávání Pána sahá hluboko do dějin našeho národa. Nech se alespoň na chvíli unést ze současné každodennosti a spolu s celou krajinou chval v srdci Hospodina.

Jaký program máme připravený na jednotlivé dny?

Pátek

20:00                     Zahájení AV19 mší svatou, hudebně doprovodí Lamačské chvály
21:30 – 22:30       Lamačské chvály

Sobota

7:45                      Ranní modlitba (kaple Stojanov)
13:40 – 15:00     Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů
12:30                   Modlitba Anděl Páně (u kříže)
15:00                   Mše svatá (Bazilika)
19:00 – 20:00     Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů
20:00 – 21:00     Modlitby taizé (kaple Stojanov)
21:00 – 22:00     Tichá adorace (kaple Stojanov)

Neděle

7:45                     Ranní chvály (kaple Stojanov)
8:30 – 11:20       Možnost svátosti smíření, duchovní rozhovory
12:20                   Modlitba Anděl Páně (u kříže)
13:00                   Mše svatá (Bazilika)


 


Podívej se také, jaké tě čekají přednáškydoprovodný program.