Medailonky hostů

Created with Sketch.

Na této stránce se dočteš, na které hosty se můžeš těšit. Jména společně s tématy a časy jejich přednášek, kázání, workshopů či jiných vstupů budeme postupně doplňovat.

Mgr. Jan Špilar

Kadeřník, podnikatel a trvalý jáhen, vede přednášky a adorace nejen pro manželské páry o duchovním posunu v partnerství. Od roku 2007 je vyšetřujícím soudcem Diecézního soudu v Brně. V únoru 2018 se rozhodl kandidovat ve volbách do Senátu PČR na podzim roku 2018.

Pavel Bělobrádek

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA je mladý český křesťansko-demokratický politik, který přivedl lidovce zpět do poslanecké sněmovny, zároveň někdejší místopředseda vlády pro vědu a výzkum, dříve doktor veterinární hygieny a absolvent CEVRO Institutu a postgraduálního MPA programu – Bezpečnostní a krizový management. Otec tří malých dětí, bojovník s roztroušenou sklerózou i básník šansonu i kapely The Tap Tap.

Jiří Padevět

Známý spisovatel, ředitel nakladatelství Academia, držitel Magnesie litery za Průvodce protektorátní Prahou, autor televizního pořadu Krvavá léta (o místech spojených s nacistickou a komunistickou tyranií). Ve svých populárních textech se často zabývá aktuálním děním i totalitními režimy.

František Lízna

Tento politický vězeň (zavřený za komunistické totality hned pětkrát), pétépák, moravský kněz, jezuita a poutník (nejen) na Krym či do Santiaga je držitelem Ceny Paměti národa i Řádu Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Tento někdejší Havlův spoluvězeň se věnuje se mj. pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců a napsal několik knih.

Jan Regner

P. ThLic. Mgr. Jan Regner SJ Th.D. je mladý a velice aktivní jezuita, který působil v Akademické farnosti Praha. Po duchovním vedení Vysokoškolského katolického hnutí Praha přešel do olomoucké sekce této organizace. Rodák z Červeného Kostelce, původním povoláním umělecký řezbář a sochař, od roku 1995 člen Tovaryšstva Ježíšova studující postupně v Krakově, Římě a v Německu, dlouholetý redaktor Vatikánského rozhlasu i bulletinu Jezuité, je znám také jako oblíbený exercitátor.  

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je specialistkou na spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii, úspěšnou přednášející, autorkou mnoha publikací, šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství. Věnuje se též pastoračně psychologickému poradenství, rekolekcím, výuce na katolických teologických fakultách, tisíce lidí ji znají z televize i akcí jako Katolická charistmatická konference či JUMP. S Bc. Dominikem Vítem, mladým studentem ČVÚT a dobrovolníkem Mary´s Meals, představí možnosti zapojení do obdobných bohulibých děl.  

Pavel Šimon

Mgr. Bc. Pavel Šimon je vedoucím služby pro rodiny v obtížné životní situaci a vedoucí Centra náhradní rodinné péče. Profesí sociální pracovník, pedagog, krizový intervent a rodinný terapeut ve výcviku. Někdejší “týmák” na Vesmíru a organizátor mládeže, otec 4 dětí, kterému rodinná politika není lhostejná. Nesnáší brokolici a špatné víno.

Leo Gallas

P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. je novokněz, člen jediného na našem území založeného řádu – křižovníků s červenou hvězdou. Ve své přednášce se chce (prakticky a srozumitelně) zabývat vztahem k prožívání křesťanství, hledáním povolání a obtížemi při jeho hledání, zasvěceným životem, jeho radostmi a strastmi, prožíváním víry v moderní době, vírou a inteligencí atp.

Petr Beneš

Od českého jazyka, literatury, pedagogiky a filozofie se Petr Beneš CSsR dostal ke křesťanství a po letech pedagogického působení i k redemptoristům. Působil mezi vídeňskými Čechy, napsal libreta dvou oratorií, aktuálně působí u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a vede exercicie. Ovlivněn byl mj. Janem Nepomukem Neumannem, který založil v USA téměř 100 škol.

Manželé Peter a Gabriela Štupákovi

Peter je leader katolického společenství Marana Tha v Prešově. Společně s manželkou Gabrielou vychovávají čtyři děti. Působí v pořadu Na cestě v rodině TV LUX (Slovensko).

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Je ředitelkou Národního centra pro rodinu, nestátní neziskové organizace, založené Českou biskupskou konferencí, činnost centra respektuje pohled katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Jan Janda – komunita Sant’Egidio

Komunita Sant’Egidio je laické hnutí, které vzniklo v Římě. Jeho členové se zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“.

Manželé Míla a Pavel Bajerovi

Míla a Pavel Bajerovi jsou organizátoři a lektoři vztahových a jiných kursů Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Příprava na manželství, Hranice (nejen) v partnerských vztazích či Peníze a já v Brně u jezuitů. Míla vystudovala teologické nauky na CMTF. Momentálně koordinuje vzdělávací aktivity v Institutu Bernarda Bolzana. Pavel získal doktorát v sociální práci na MU v Brně. V minulosti učil na FSS MU a vedl časopis Sociální práce/Sociálna práca. V současnosti pracuje jako osobní vztahový kouč v seznamovací agentuře Date2k. Míla a Pavel jsou svoji už 11 let a ve volném čase chodí po kopcích a cestují.

Helena Janíková – Adopce nablízko

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. je nestátní nezisková organizace zřízená salesiány, která vznikla v roce 2005. Jejím hlavním cílem je pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě prostřednictvím programu Adopce nablízko.

Ondřej Kobza

Umělec a „pražský kavárník“, který zasvětil svůj život oživování prostředí kolem sebe. Na kontě má projekty jako Piána na ulici, instalaci poesiomatů (neboli „juboxů na básně“), interaktivní procházky Básníci a hospody, zpřístupnění malostranských dvorků či bohatý kulturní, duchovní i sportovní program na střeše Lucerny.