Medailonky hostů

Created with Sketch.

Na této stránce se dočteš, na které hosty se můžeš těšit. Jména společně s tématy a časy jejich přednášek, kázání, workshopů či jiných vstupů budeme postupně doplňovat.

Mgr. Jan Špilar

Kadeřník, podnikatel a trvalý jáhen, vede přednášky a adorace nejen pro manželské páry o duchovním posunu v partnerství. Od roku 2007 je vyšetřujícím soudcem Diecézního soudu v Brně. V únoru 2018 se rozhodl kandidovat ve volbách do Senátu PČR na podzim roku 2018.

Manželé Peter a Gabriela Štupákovi

Peter je leader katolického společenství Marana Tha v Prešově. Společně s manželkou Gabrielou vychovávají čtyři děti. Působí v pořadu Na cestě v rodině TV LUX (Slovensko).

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Je ředitelkou Národního centra pro rodinu, nestátní neziskové organizace, založené Českou biskupskou konferencí, činnost centra respektuje pohled katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Jan Janda – komunita Sant’Egidio

Komunita Sant’Egidio jelaické hnutí, které vzniklo v Římě, jeho členové se zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“.

Manželé Míla a Pavel Bajerovi

Tito manželé realizují kurzy pro páry Manželské večery, Manželství na dobré cestě a Příprava na manželství. Míla a Pavel jsou svoji 11 let. Ve volném čase chodí po kopcích a rádi cestují.

Helena Janíková – Adopce nablízko

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. je nestátní nezisková organizace zřízená salesiány, která vznikla v roce 2005. Jejím hlavním cílem je pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě prostřednictvím programu Adopce nablízko.