Medailonky hostů

Created with Sketch.

Jan Špilar

Mgr. Jan Špilar je kadeřník, podnikatel a trvalý jáhen, vede přednášky a adorace nejen pro manželské páry o duchovním posunu v partnerství. Od roku 2007 je vyšetřujícím soudcem Diecézního soudu v Brně. V únoru 2018 se rozhodl kandidovat ve volbách do Senátu PČR na podzim roku 2018.

Charles Daniel Balvo

Jeho Excelence Mons. Charles Daniel Balvo, Američan, který díky předchozí zkušenosti z naší země umí ještě česky. Je absolvent kanonického práva a během několika předchozích desetiletí vyslanec Svatého stolce, který svůj život strávil v nejrůznějších končinách světa. Byl jmenován též stálým pozorovatelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat). Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a dokonce i česky. Debata však bude vedena v anglickém jazyce.

Pavel Bělobrádek

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA je mladý český křesťansko-demokratický politik, který přivedl lidovce zpět do poslanecké sněmovny, zároveň někdejší místopředseda vlády pro vědu a výzkum, dříve doktor veterinární hygieny a absolvent CEVRO Institutu a postgraduálního MPA programu – Bezpečnostní a krizový management. Pavel je historicky nejmladší zvolený předseda KDU-ČSL a nejdéle sloužící předseda lidovců v moderní historii. Prošel dlouhou cestou k osobní víře a praktikujícím křesťanem se stal až v dospělosti. Co ho dovedlo ke vstupu do politiky? Není politika pro křesťana toxické povolání? Existuje křesťanská politika? Lze zůstat čistý v té špíně? Můžete mít v politice přátele? Co jsou křesťanské hodnoty, o kterých se tolik mluví? Lze je aplikovat v politice? Otec tří malých dětí, bojovník s roztroušenou sklerózou a básník šansonu či kapely The Tap Tap. Vlastní životní příběh, který otevřeně popsal v knize Naživot!, kterou si můžete zdarma stáhnout na www.pavelbelobradek.cz, na AV19 rozvine a obohatí s větším důrazem na náboženské hledisko a o nové zkušenosti.

Jiří Padevět

Známý spisovatel, ředitel nakladatelství Academia, držitel Magnesie litery za Průvodce protektorátní Prahou, autor televizního pořadu Krvavá léta (o místech spojených s nacistickou a komunistickou tyranií). Ve svých populárních textech se často zabývá aktuálním děním i totalitními režimy.

František Lízna

František Lízna SJ, aktivní moravský kněz a jezuita, původem z komunisty perzekvované rodiny, sám pětkrát vězněný (mj. společně s Václavem Havlem), který poznal život za mřížemi později též při své duchovní službě na Mírově (včetně odsouzeného Kajínka). Věnoval se též pastoraci Romů i bezdomovců. V pěších poutích (od Santiaga po Krym) se snaží propojovat křesťanský Východ a Západ. 17. listopadu 2017 byl mezi čtyřmi česko-slovenskými laureáty Ceny Paměti národa; o postřezích ze svého dobrodružného kněžského života psal knihy. Do roku 1989 fungoval bez státního souhlasu, byl signatářem Charty 77, nositelem Ceny Františka Kriegla „za obětavou práci s odsouzenými“ a řádu TGM „za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva“. Hlásí se k romské národnosti.

Jan Regner

P. ThLic. Mgr. Jan Regner SJ Th.D. je mladý a velice aktivní jezuita, který působil v Akademické farnosti Praha. Po duchovním vedení Vysokoškolského katolického hnutí Praha přešel do olomoucké sekce této organizace. Rodák z Červeného Kostelce, původním povoláním umělecký řezbář a sochař, od roku 1995 člen Tovaryšstva Ježíšova studující postupně v Krakově, Římě a v Německu, dlouholetý redaktor Vatikánského rozhlasu i bulletinu Jezuité, je znám také jako oblíbený exercitátor.  

Pavel Šimon

Mgr. Bc. Pavel Šimon je vedoucím služby pro rodiny v obtížné životní situaci a vedoucí Centra náhradní rodinné péče. Profesí sociální pracovník, pedagog, krizový intervent a rodinný terapeut ve výcviku. Někdejší “týmák” na Vesmíru a organizátor mládeže, otec 4 dětí, kterému rodinná politika není lhostejná. Nesnáší brokolici a špatné víno.

Petr Beneš

Od českého jazyka, literatury, pedagogiky a filozofie se Petr Beneš CSsR dostal ke křesťanství a po letech pedagogického působení i k redemptoristům. Působil mezi vídeňskými Čechy, napsal libreta dvou oratorií, aktuálně působí u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a vede exercicie. Ovlivněn byl mj. Janem Nepomukem Neumannem, který založil v USA téměř 100 škol.

Manželé Peter a Gabriela Štupákovi

Peter je leader katolického společenství Marana Tha v Prešově. Společně s manželkou Gabrielou vychovávají čtyři děti. Působí v pořadu Na cestě v rodině TV LUX (Slovensko).

Marie Oujezdská

PhDr. Ing. Marie Oujezdská je ředitelkou Národního centra pro rodinu, nestátní neziskové organizace, založené Českou biskupskou konferencí, činnost centra respektuje pohled katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu. Na společenské úrovni se zabývá státní a komunální rodinnou politikou, zpracovává stanoviska k současnému dění a komunikuje se zákonodárci.

Jan Janda a Monika Hanych – komunita Sant’Egidio

Komunita Sant’Egidio je laické hnutí, které vzniklo v Římě. Jeho členové se zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“.

Manželé Míla a Pavel Bajerovi

Míla a Pavel Bajerovi jsou organizátoři a lektoři vztahových a jiných kurzů Manželské večery, Manželství na dobré cestě, Příprava na manželství, Hranice (nejen) v partnerských vztazích či Peníze a já v Brně u jezuitů. Míla vystudovala teologické nauky na CMTF. Momentálně koordinuje vzdělávací aktivity v Institutu Bernarda Bolzana. Pavel získal doktorát v sociální práci na MU v Brně. V minulosti učil na FSS MU a vedl časopis Sociální práce/Sociálna práca. V současnosti pracuje jako osobní vztahový kouč v seznamovací agentuře Date2k. Míla a Pavel jsou svoji už 11 let a ve volném čase chodí po kopcích a cestují.

Helena Janíková – Adopce nablízko

Adopce nablízko je nezisková organizace, která školí a vysílá misijní dobrovolníky do různých zemí světa. Dobrovolníci pracují v salesiánských střediscích s dětmi a mládeží. Na přednášce se vám někteří z nich představí. Povypráví o tom, jak svou službu prožili, ukáží fotky a zodpoví vaše dotazy. Jmenovitě Marie Jenišová – dobrovolnice v Ekvádoru, Radka Stránská – dobrovolnice v Zambii, Monika Petruchová – dobrovolnice v Bulharsku, Helena Janíková – dobrovolnice v Bulharsku a koordinátorka kurzu Cagliero  – Adopce nablízko.

Ondřej Kobza

Umělec a „pražský kavárník“, který zasvětil svůj život oživování prostředí kolem sebe. Na kontě má projekty jako Piána na ulici, instalaci poesiomatů (neboli „juboxů na básně“), interaktivní procházky Básníci a hospody, zpřístupnění malostranských dvorků či bohatý kulturní, duchovní i sportovní program na střeše Lucerny.

Jiří Josef Kohoutek

Mgr. & Mgr. Jiří J. Kohoutek Absolvent oboru Teologické nauky na CMTF v Olomouci. Nyní se zabývá spiritualitou všedního života, akcí a kontemplací. Dlouholetý pedagog,  v současnosti zaměstnaný mimo obor, v IT firmě. zároveň je podnikatelem, řemeslníkem, vytvářející předměty na přání z kůže a dřeva. Milovník krásného a dobrého.

David Ambrož

ThLic. David Ambrož je farář v obci Tvarožná (brněnská diecéze), 45 let, knězem je 14 let. Témata, která jsou mu víc blízká a která sem tam i přednáší, se týkají obecné křesťanské morálky (sbližoval se s ní také 2 roky v Římě)…

Petr Miloslav Jan Křtitel Beneš

Šťastný kněz brněnské diecéze, a to od roku 2001. Je po sestře to nejlepší, co jeho rodiče dali světu. Od roku 2003 je ve farnosti Brno-Židenice. Od září 2002 byl do srpna 2018 spirituálem na CMGaSOŠPg v Brně. Během studia na CMTF UP Olomouc měl možnost prožít dva roky ve škole života a evangelizace Jeunesse-Lumière. Je členem týmu Dětské katolické konference v Brně a charismatického setkání New Dawn v ČR. Díky očním vadám je nositelem přezdívky Kuliočka.

Michales Schmidt – Mary´s Meals

Michael Schmidt je dobrovolníkem v organizaci Mary’s Meals. S touto organizací se setkal během Expa na Studentském Velehradě 2018. Tématem této akce bylo „Je to na Tobě”, bylo tedy, jak říká, o čem přemýšlet. Myšlenka Mary’s Meals ho velice oslovila a nyní společně se svou ženou Ester šíří toto dílo. V profesním životě se věnuje aktivizaci seniorů pomocí loutek a mladistvým, kteří experimentují s návykovými látkami. Mary’s Meals je hnutí, které jednoduchým způsobem řeší otázku hladu ve světě. Celé dílo stojí na myšlence, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. K tomuto cíli směřuje pomocí několika principů. Především vyzdvihuje zapojení se místní komunity do akce, podporu místní ekonomiky a dobrovolnictví v dárcovských zemích. Díky těmto principům může Mary’s Meals zajistit, aby se 93 % prostředků dostalo přímo k nejpotřebnějším.

Josef Pejchal

Zhruba před deseti lety miláček tisíců českých žen (v slavných počátcích Ordinace v růžové zahradě), jinak úspěšný divadelní herec (Východočeské divadlo Pardubice) a velice produktivní dabér – český Spiderman, Dr. Strange, Sherlock Holmes, Lancelot ze Shreka i Nikolaj z Vojny a míru. Odmala dítě s uměleckými sklony, později absolvent pražské konzervatoře, před pardubickým angažmá herec v olomouckém Moravském divadle i Černém divadle Jiřího Srnce, s nímž procestoval svět. Kluk z velké katolické rodiny a aktivní amatérský sportovec.

Tomáš Novák

Ing. Tomáš Novák pracuje ve své soukromé praxi jako individuální či párový psychoterapeut, a v obchodních firmách externě jako kouč pro oblast rozvoje lidí, vedení jednání, řízení týmu či projektů a rozvoj obchodu. Než objevil kouzlo psychoterapie a absolvoval pětiletý výcvik v existenciální analýze/logoterapii, pracoval v nadnárodních IT, telekomunikačních a bankovních společnostech jako projektový manažer nebo obchodní kouč.

Projdi si také témata přednášek.