Přednášky a besedy

Created with Sketch.

Často slýcháme, že cílem každého křesťana má být dosažení Božího království. Tento cíl se však může nám, mladým lidem, jevit vzdáleně, až abstraktně.

Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle?

Námětem se mohou stát myšlenky, zkušenosti a postřehy přednášejících a dalších přítomných, kteří nabídnou “návody” k plnohodnotnému způsobu života s Bohem. Potkat můžeš i zajímavé a inspirativní lidi, kteří se nacházející na různých místech ve společnosti a kteří již cíl svého života objevili a svým každodenním životem k němu směřují.

Přednášky se budou věnovat 3 hlavním tématům a těšit se můžeš na tyto hosty:

 

Křesťan a vztahy

Tematické bloky:

  • Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní)
  • Moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát
  • Přátelství a jiné vztahy

Přednášející: Peter a Gabriela Štupákovi, Marie Oujezdská, Míla a Pavel Bajerovi, Pavel Šimon

Já, křesťan

Tematické bloky:

  • Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace
  • Mé strachy a očekávání

Přednášející: Leo Gallas, Petr Beneš

Křesťan a společnost

Tematické bloky:

  • Politika, moje práce
  • Dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost
    v církvi

Přednášející: Jan Špilar, Helena Janíková, Václav Malý, K. Lachmanová a D. Vít, Ondřej Kobza, Pavel Bělobrádek, Jiří Padevět, David Ambrož

 

Aktuálně stále oslovujeme hosty a domlouváme s nimi zajímavá témata přednášek. Postupně budeme program upřesňovat, takže určitě stojí za to sledovat web 🙂 

Zaujali tě naši hosté? Postupně doplňujeme také jejich medailonky