Přednášky a besedy

Created with Sketch.

Často slýcháme, že cílem každého křesťana má být dosažení Božího království. Tento cíl se však může nám, mladým lidem, jevit vzdáleně, až abstraktně.

Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle?

Námětem se mohou stát myšlenky, zkušenosti a postřehy přednášejících a dalších přítomných, kteří nabídnou “návody” k plnohodnotnému způsobu života s Bohem. Potkat jsi mohl/a i zajímavé a inspirativní lidi, kteří se nacházející na různých místech ve společnosti a kteří již cíl svého života objevili a svým každodenním životem k němu směřují.

Přednášky se věnovaly 3 hlavním tématům:

 

Já, křesťan

TEMATICKÉ BLOKY:

  • Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace
  • Mé strachy a očekávání

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Petr Miloslav Jan Křtitel Beneš, Jiří Josef Kohoutek, Jan Regner, Petr Beneš, Tomáš Novák

Petr Miloslav Jan Křtitel Beneš: Uzdravuje Bůh i dnes?

Uzdravuje Bůh i dnes? Uzdraví Bůh i mě? A co to vlastně znamená, že Bůh uzdravuje? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v Písmu svatém, v církevních dokumentech, v dějinách církve i v životech našich současníků.

Jiří Josef Kohoutek: Modlitba činem (prací)

Jak souvisí modlitba s prací? Proč nelze oddělit akci od kontemplace?

Jak spojit modlitbu a všední činy vlastního života?

Nabízí zamyšlení a sdílení nad zásadními tématy života křesťana.

Jan Regner: Cesty k radosti

Celá řada věcí v našem životě je jinak, než bychom si přáli. Jsme často zklamáni svými blízkými, politickou situací, stavem společnosti, zlem ve světě apod. V naší společnosti roste navzdory nebývalému blahobytu spotřeba antidepresiv. Umíme se bavit, ale ztratili jsme schopnost se radovat. Jaké cesty křesťanská spiritualita nabízí člověku, aby dosáhl opravdového štěstí a naplnění života? Dá se naučit radovat?

Petr Beneš: Svoboda v Kristu

Svoboda je základním darem, který jsme od Krista dostali. Vychází z velikonoční události a má výrazně křestní charakter. Přijímá se vírou, živí nadějí a osvědčuje láskou. Tu svobodu  nám vydobyl Kristus (Gal 5,1). Svobodný život v Kristu předpokládá odvahu převzít zodpovědnost za naše povolání. Svoboda je vždy spojena s ohledem na prospěch bližního. K tomu je potřeba žít zásadní vztah – vztah k Bohu. Svobodné křesťanství je statečné, kreativní, angažované. I zdravě kritické. Předpokladem pravdivé a láskyplné kritické angažovanosti křesťana je pokora – před Bohem i lidmi.

T. Novák: Strachy a strašáci, co limitují naše život

Pokud máme plně vyvinuté sebevědomí, jsme si dobře vědomi svých nedostatků i silných stránek. Přesto někdy není snadné vykročit vpřed. Co nám brání, a co nás posiluje?.. Workshop nebude přednáškový, ale budeme pracovat s vašimi konkrétními vstupy a situacemi. Zeptej se zkušeného psychoterapeuta a kouče i na další praktické rady.


Křesťan a vztahy

TEMATICKÉ BLOKY:

  • Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní)
  • Moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát
  • Přátelství a jiné vztahy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Peter a Gabriela Štupákovi, Míla a Pavel Bajerovi, Pavel Šimon, David Ambrož

Peter a Gabriela Štupákovi: Čo je dobre vedieť pred manželstvom

Dnes si väčšina mladých ľudí vyberá z dvoch možností. Žiť spolu bez manželstva alebo vstúpia do manželstva nepripravení. Čo je manželstvo a ako sa naň treba pripraviť? Prečo je manželstvo lepšia voľba ako žiť spolu bez záväzku? Na tieto otázky aj mnohé iné radi zodpovi Peter a Gabriela Štupákovi.

Míla a Pavel Bajerovi: Slečna Krásná a pan Božský, aneb Jak ideál vtělit do reality

Představa naší (budoucí) rodiny souvisí s tím, jakým způsobem vnímáme vztah, sami sebe, události a jaký máme postoj ke změně v našem životě. Podle jakých kritérií hledáme ideálního partnera a tvoříme ideál o sobě v partnerském vztahu? Prozkoumáme svůj ideál (já), naše očekávání od ideálního partnera (ty) a ukážeme v kontextu, jaké mohou být sdílené cíle a hodnoty v naší (budoucí) rodině.

David Ambrož: Vztah jako důvod a základ stvoření

Vztah je láska, nic dalšího vztahem není. Láska je alfa i omega lidské existence (bez lásky není člověka). Bůh dává příležitost k naplnění lásky – smyslu lidství (svoboda…). Druhy lásky, hierarchie lásky, projevy lásky. Různá provinění proti lásce…

Pavel Šimon: Rodina je v krizi. Ale co s tím?

Rodina je hodně skloňované téma, kolem kterého je spousta otázek. Host rozumí preventivní sociální práci v rodině, postupy sociálních pracovníků při ohrožení dítěte a doprovázení dítěte do nové rodiny/ústavu. „Ani já systému nerozumím a z některých věcí mi jde hlava kolem. Už o něm ale něco vím a chci se o to podělit“.


Křesťan a společnost

TEMATICKÉ BLOKY:

  • Politika, moje práce
  • Dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost
    v církvi

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jan Špilar, Helena Janíková, Jan Janda a Monika Hanych, Václav Malý, Ondřej Kobza, Pavel Bělobrádek, Jiří Padevět, Josef Pejchal, František Lízna

Jan Špilar: Jak jsem se nestal politikem

Povídání o kadeřníkovi a zároveň ženatém duchovním, který nechtěl být zbabělec a tak souhlasil s kandidaturou na Senátora. Spojení práce, duchovního a rodinného života s kampaní do Senátu PČR. Co  Janu Špilarovi setkání s nejvyšší politikou dalo a vzalo? Odpovědi si přijďte poslechnout.

Ch. D. Balvo –  S vírou do všech končin světa aneb Zeptej se svého nuncia!               

Charles Daniel Balvo, novopečený apoštolský nuncius v České republice, rodák z amerického Brooklynu, se s námi podělí o své zkušenosti z diplomatických služeb Vatikánu v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a Litvě, o práci nuncia na Novém Zélandu, Cookových ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostrovech, Kiribati, ve Federativních státech Mikronésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu a Vanuatu a Keni a Súdánu. Jak se na těchto místech prožívá víra? V čem tyto zkušenosti mohou být pro Středoevropana inspirující?

P, Bělobrádek a J. Padevět: Být člověkem a společností s hodnotami po dvou totalitách?

Známe je z televize, textů i sociálních sítí – dnes se jich však můžeme ptát přímo, a to na jejich bohaté životní zkušenosti, tak na fungování jednotlivce v současném světě. Beseda zaměřená na zapojení člověka ve společnosti, na současné tendence a tlaky a jejich kořeny, nevyléčené rány z problematické minulosti státu, na odpovědnost člověka “viditelného” a aktivního na formování společnosti a jejího veřejného mínění, přinese i postřehy z bádání Jiřího Padevěta o životě na našem území během nacismu a komunismu či diskuzi nad tím, co jsou křesťanské hodnoty, o kterých se tolik mluví.


Helena Janíková: Dobrovolníkem na kraji světů

Dobrovolníci, kteří strávili rok svého života v rozvojové zemi vám představí jak se pro tuto službu rozhodli, kde ji absolvovali, co na ní dělali a co jim do života přinesla. Zažili rok plný výzev, zkoušek, radostí a jejich hlavní cíl byl zcela obyčejný… mít rád ty děti a mladé, s kterými se denně setkávali a snažit se jim dát to nejlepší ze sebe. Na přednášce se vám představí dobrovolníci z Ekvádoru, Zambie, Bulharska a možná i další…. Dozvíte se také základní informace o programu Adopce nablízko a o možnosti přihlásit se do kurzu dobrovolnictví.

Sant’Egidio – Jan Janda a Monika Hanych: Změnit srdce. Změnit město. Změnit svět… Žít evangelium v přátelství s chudými.

Komunitu Sant’Egidio založilo v roce 1968 v Římě jen několik gymnazistů, kteří se rozhodli dát na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. Z modlitby a čtení Božího slova vychází hlubší láska k chudým, která vytváří základ pro mírové soužití. Díky přátelství s Bohem a s chudými práce komunity zahrnuje i vyjednávání mírových dohod pro země, kde je stále válka, a také vedení mezináboženského dialogu. Proto komunita stojí na 3 pilířích: modlitba, chudí a mír. Nyní má na celém světě více než 65 000 členů a působí v 72 zemích. V České republice je od roku 1993, kde se zaměřuje zejména na službu lidem bez domova. Před 3 lety vznikla v Praze další služba, kterou mají na starosti mladí lidé.

Hnutí Mary´s Meals – jednoduché řešení hladu ve světě

Nikdo z nás si nevybral v jaké zemi a v jakých podmínkách se narodí. Můžeme v klidu žít a snažit se nevidět životy jiných lidí? Opravdu neexsistuje možnost, jak efektivně řešit problémy světa? Pojďme se zamyslet nad tím, jak by se dal vyřešit jeden z největších problémů – hlad.

Ondřej Kobza: Jak oživovat prostor kolem sebe?

Jak realizovat své dary? Jak najít kuráž k tomu měnit věci, začínat něco zcela nového? Jak oživovat město a společenství, v němž žijeme? Jaká je cesta od zdánlivě bláznivého nápadu k jeho realizaci? I toho se dotkne beseda s autorem mnohých projektů, které vnáší umění do veřejného prostoru.

Josef Pejchal: Hamlet i Romeo, sportovec i křesťan, Dr. Strange i Tolstého Nikolaj

Křesťan a talent, sláva a umění. Jak rozpoznat své dary a dobře s nimi naložit? Jak zůstat autentický? Jak se umělecky projevit? Jak se snoubí kariéra úspěšného herce a dabéra s životem křesťana? Co vnáší víra do této kreativní a exponované profese? Nakolik je pro lidi, kteří v něčem prorazí, zavazující být pro ostatní vzorem? Vnímají tuto odpovědnost? Může sláva měnit život, případně měnit charakter? Jak v současném světě neztrácet víru? Jak se ve společnosti uplatnit? Jaká dilemata musí křesťan v hereckém světě řešit? I kolem těchto témat zakrouží moderovaná diskuze s usměvavým mladým hercem. 

Zaujali tě naši hosté? Postupně doplňujeme také jejich medailonky