Absolventský Velehrad

 
Absolventský Velehrad je třídenní setkání absolventů, které se koná každým druhým rokem na (jak název napovídá) významném poutním místě Velehradě. Nyní připravujeme jeho 5. ročník, který by měl proběhnout 19. - 22. 8. 2021.

Chceme nabídnout společné slavení eucharistie, přednášky, diskuze, workshopy, ale také prostor pro ztišení, adoraci či meditaci. Vezměme jej i jako příležitost strávit čas s přáteli, se kterými jsme se třebas od studií neviděli, ale i jako příležitost poznat nové lidi, myšlenky a perspektivy.

Pro koho?

Setkání je určeno pro absolventy i jiných než VŠ a mladým pracujícím křesťanům ve věku zhruba od 21 do 35 let.


Kdo?

AV organizuje přibližně dvanáctičlenný přípravný tým složený z absolventů převážně vysokých škol.

 

Samota a společenství

Zdánlivé protiklady, které se však ve skutečnosti mohou prolínat. Na jednu stranu se mohu cítit sám i ve společenství, na stranu druhou se tak nemusím cítit ani v samotě. Oba tyto sociální stavy zasluhují naši pozornost a péči, v obou dvou se můžeme rozvíjet blíže svému určení.

Tyto dva póly vymezují poměrně široké rozpětí životních situací, ve kterých se člověk mezi studii a objevením svého povolání nachází. Klademe si v nich spoustu otázek, hledáme směry, kudy jít dále, potkáváme inspirativní osobnosti, ale také se někdy pořádně zamotáme a narazíme na nejednu slepou uličku.

Absolventský Velehrad 2021 by neměl být univerzální odpovědí na všecky tyto peripetie, ale spíše platformou, kde se potkáme, společně zamyslíme, pomodlíme a zjistíme, že v tom nejsme sami. A možná přece jen zazní i nějaké ty odpovědi, pokud budeme otevření Božímu působení a vedení.

 

Úryvek

AV21 tentokrát nebude provázen krátkým mottem z Bible, ale hned celými úryvky ze 14. kapitoly Matoušova evangelia.

Největší důraz bude směřován na verše 13-36, protože pro nás rezonují s tématem Velehradu Jsou to verše, kdy se Ježíš po smrti Jana Křtitele vydává na pusté místo, ale je vyrušen zástupy, kterých je mu líto a v tomto společenství neznámých lidí začíná sloužit jak uzdravováním tak jejich nasycením. Následně opouští učedníky a odchází na horu, aby se modlil.

Toto měl být původně úryvek, na kterém měl být duchovní program AV vystavěn.

Ale následující části o vztazích, jenž Ježíš tvořil s učedníky a důvěře/nedůvěře učedníků v Ježíše během plavby na moři, nám přišly stejně důležité.

 

Také téma důvěry v Ježíše, i když ho známe, i když už jsme s ním něco zažili, stejně jako Petr, který se rozhodl za ním kráčet po vodě, je v této době více než aktuální.

300

ÚČASTNÍKŮ

20

PŘEDNÁŠEK

1000

HODIN MODLITEB

1

SPOLEČENSTVÍ

Dobrovolnictví

Jaký bude Absolventský Velehrad 2021? Hodně bude záležet na přihlášených účastnících a připraveném programu – ale z velké části také na ochotných dobrovolnících, kteří se připojí k organizačnímu týmu.

 

Pojďme AV 21 zorganizovat společně - rádi bychom, aby se zapojilo víc lidí, než jen malá skupina dobrovolníků, kteří organizují setkání pro druhé. Každý z nás může během AV udělat něco pro ostatní, ale taky sám pro sebe. Pokud i ty přiložíš pomocnou ruku k dílu, dokážeme celé setkání zorganizovat mnohem snáz a přitom si ho i užít.

Jestli nevíš, co si pod „přiložením pomocné ruky“ představit, nezoufej. Postupně zveřejníme víc podrobností o možnostech jak se můžeš zapojit. Výběr bude široký a každý si může zvolit, co je jeho srdci a schopnostem nejbližší.

 

Abychom tě k dobrovolnictví trošku víc nalákali, máme pro letošní rok několik inovací


 
1Zvýhodnění dobrovolníků při registraci

Jak si možná pamatuješ, o AV 19 byl opravdu velký zájem a ne všichni se vzhledem ke kapacitním možnostem mohli zúčastnit. Na AV 2021 plánujeme přihlašování ve dvou vlnách - a v té první se budou přihlašovat pouze ti, kteří chtějí pomoci s průběhem AV, tedy dobrovolníci.

Pokud po první vlně zůstanou volná místa, bude ve druhé vlně přihlašování otevřeno i pro další zájemce. Staň se dobrovolníkem a zvyš tak šanci, že se na AV 2021 dostaneš :)

2Víkendové setkání
Další novinkou letošního ročníku je, že pro dobrovolníky plánujeme uspořádat víkendové setkání ještě před samotným Absolventským Velehradem (bude na výběr ze dvou termínů, a to 12. – 14. 3. nebo 19. – 21. 3.). Tam se můžeš poznat s organizačním týmem i s ostatními dobrovolníky, přiložit ruku ke společnému dílu, zažít trochu srandy a samozřejmě si i odpočinout od starostí všedních dní.

Přednášející


 

Opět se můžeš těšit na bohatý program ve všech směrech! Přednášky, besedy, společenství, volnočasové aktivity, víno, tanec!


Home

Poslechni si

Přednášející, přednášky, myšlenky, duchovní slovo!
Home

Inspiruj se

Příběhy známých osobností i "obyčejných" lidí

Home

Protáhni se

Nezapomínáme ani na sport a další volnočasovky.
Home

Zpívej a tancuj

Třeba na oblíbené cimbálce v čajovně.
 

Slovo závěrem

Tahle akce není pro starý! Takhle akce je pro akční skvělé lidi, kteří mají chuť zapojit se. Setkání na Velehradě bude naplněno, pokud si každý z nás přinese otevřené srdce a mysl a odnese něco pro sebe podstatného - ať už to bude třebas sebepřijetí, přátelství, Boží dotyk nebo jiné obdarování.

 

Neváhej nás kontaktovat

Slack


V rámci týmu používáme Slack. Používej ho s námi a měj nejčerstvější informace