Blog

Poděkování účastníkům AV23

Poděkování účastníkům AV23

Milí účastníci AV23,

AV23 je za námi a my bychom vám chtěli ještě jednou poděkovat za vaši účast, protože i díky vám jsme mohli na Velehradě prožít požehnaný čas. Speciálně bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům a superdobrovolníkům za pomoc i veškeré nasazení. Opravdu si vážíme vaší práce na AV a pevně doufáme, že jste si AV užili i přes vaši službu během celé akce. 

V detailu článku najdete odkazy na fotografie, záznamy z přednášek, přehled "ztrát a nálezů", odkazy do nově vzniklých AV skupin, pozvánku na AV ples v Brně a přehled mediálních ohlasů. 

Číst dál
Modlitba za Absolventský Velehrad 2023

Modlitba za Absolventský Velehrad 2023

Bože, náš nebeský Otče, Ty jsi Bůh blízký, jsi s námi ve všem, co prožíváme, i když třeba ne vždy vnímáme Tvou přítomnost.

S láskou hledíš na naše životy i na vše dobré, co se v nich snažíme vykonat.

Sejdeme se letos na Velehradě, abychom věnovali kousek svého času Tobě, sami sobě i našim blízkým. Prosíme, žehnej přípravnému týmu a všem lidem, se kterými bude jednat, aby se i skrze jejich dílo mohlo šířit Tvé požehnání. Prosíme za účastníky, aby to pro ně byl čas plodný a požehnaný a aby se tak mohli stále více stávat Tvými svědky i ve svých životech. Žehnej také těm, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit a provázej je nadále na jejich životních cestách. Amen.

Číst dál
Impuls - Nejsi v tom sám - ve světě

Impuls - Nejsi v tom sám - ve světě

Čtvrý a zároveň závěrečný duchovní impuls, který nás provází přípravou na AV 2023 přichází s tématem Nejsi v tom sám - ve světě. Přečíst si ho můžete zde.

Číst dál
Impuls - Nejsi v tom sám - v krizi

Impuls - Nejsi v tom sám - v krizi

Třetí duchovní impuls, který nás provází přípravou na AV 2023 přichází s tématem krize. Přečíst si ho můžete zde.

Číst dál
Impuls - Nejsi v tom sám - ve vztazích

Impuls - Nejsi v tom sám - ve vztazích

Druhý duchovní impuls tentokrát na téma vztahy. Samota a osamělost. Když „chce být člověk o samotě“, pak je to jeho volba (protože „chce“). Samota se totiž obvykle pojí s dobrovolností. Chceme být o samotě, abychom si odpočinuli, srovnali myšlenky, abychom mohli v klidu pracovat. Pokračování druhého impulsu najdete zde.

Číst dál
Impuls - Nejsi v tom sám - v činnosti

Impuls - Nejsi v tom sám - v činnosti

Duchovní impuls je krátké zamyšlení související s tématem Absolventského Velehradu “Nejsi v tom sám”.

Číst dál
Medailonky hostů

Medailonky hostů

Představujeme vám první tváře, které vystoupí jako přednášející na Absolventském Velehradu 2023.

Číst dál
1