Nejsi v tom sám!

Nejsi v tom sám!

Letošním mottem celého setkání je Nejsi v tom sám.

Po studiu se každý vydáváme na novou životní cestu. Čelíme novým výzvám, pocitům selhání, řešíme různé rány na srdci a pocity osamělosti. Mnohokrát se potýkáme se situacemi, ve kterých máme pocit, že to řešíme asi jenom my, že ostatní takové těžkosti s danou situací nemají nebo, že to prostě všechno zvládají. 

Pak ale potkáme kamaráda/kamarádku nebo blízkou osobu a může se stát, že nastane moment: „Jéé, ty taky? Jéé, ty to máš stejně?“ A v té chvíli nás to spojí, protože zjistíme, že v tom nejsme sami. Objevíme, že nejsme mimozemšťané nebo vyhynulý druh, jenom protože  věci chápeme a žijeme jinak než zbytek společnosti. 

Nejsme v tom sami ale i z důvodu, že Bůh nás nikdy neopouští. I kdyby jsme se ocitli na poušti, nebo právě utíkali před sebou, před lidmi nebo před Bohem na konec světa, On nám s láskou říká: Jsem tu s Tebou, já Tě nikdy neopustím, dovol mi Tě milovat a prokazovat Ti opravdovou lásku. Ježíš tu s námi opravdu je, je v našem srdci a trpělivě čeká až mu svobodně všechny těžkosti odevzdáme a on nás přivine do své náruče a rány plně zahojí.

Než dorazíš na letošní Absolventský Velehrad, můžeš se zamyslet nad těmito otázkami: V jakých situacích jsem potřeboval/a pomoc? Kdy jsem cítil/a, že potřebuji podržet nebo poradit. S jakými situacemi jsem měl/a problém se vypořádat (v práci, ve vztazích, ve víře, v životních hodnotách...)?

 

footer