Dobrovolníci

Jaký bude Absolventský Velehrad 2021? Hodně bude záležet na přihlášených účastnících a připraveném programu – ale z velké části také na ochotných dobrovolnících, kteří se připojí k organizačnímu týmu. Pojďme AV 21 zorganizovat společně - rádi bychom, aby se zapojilo víc lidí, než jen malá skupina dobrovolníků, kteří organizují setkání pro druhé. Každý z nás může během AV udělat něco pro ostatní, ale taky sám pro sebe. Pokud i ty přiložíš pomocnou ruku k dílu, dokážeme celé setkání zorganizovat mnohem snáz a přitom si ho i užít. Jestli nevíš, co si pod „přiložením pomocné ruky“ představit, nezoufej. Postupně zveřejníme víc podrobností o možnostech jak se můžeš zapojit. Výběr bude široký a každý si může zvolit, co je jeho srdci a schopnostem nejbližší.