Podáním přihlášky na Absolventský Velehrad 2021 („AV 2021“) bereš na vědomí tyto

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 

Které osobní údaje o tobě zpracováváme?

Všechny údaje, které vyplníš v elektronické přihlášce.

Na základě jakého ustanovení osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. 

Údaje o tvém zdravotním stavu v rozsahu uvedeném v příslušném poli přihlášky zpracováváme na základě tvého souhlasu podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 

Údaje o tvém zdravotním stavu uvedené v prohlášení o bezinfekčnosti v souvislosti s pandemií covid-19 zpracováváme na základě významného veřejného zájmu podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

Komu tvoje osobní údaje poskytneme?

Údaje uchováváme v cloudovém úložišti, provozovaném společností Google Ireland Limited. 

Za účelem vedení evidenční knihy ubytovaných podle § 3g zákona o místních poplatcích můžeme poskytovateli ubytovacích služeb (Stojanovo gymnázium; Římskokatolická duchovní správa Stojanov; Římskokatolická farnost Velehrad) poskytnout informace v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti. 

Tvoje práva

Podle nařízení GDPR máš ve vztahu ke svým osobním údajům zejména tato práva:

  • požadovat po nás informaci, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme, 
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů, 
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíš, že porušujeme nařízení GDPR. 

Podrobnější informace o tvých právech jsou uvedeny v publikaci „Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou“. 

Doba uchovávání údajů

Údaje v plném rozsahu uchováváme maximálně po dobu dvou měsíců po skončení AV 2021. 

Protože na AV 2021 navazují další chystané aktivity, uchováváme i po skončení AV 2021 tvé kontaktní údaje, abychom tě mohli na další akce určené pro absolventy pozvat (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Tyto údaje ponecháváme v naší evidenci na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to po dobu max. 5 let. Proti tomuto uchovávání údajů máš právo kdykoliv vznést námitku. 

Soupis účastníků a informace o uhrazených částkách uchováváme po dobu pěti let (z důvodu zákonné archivace účetních dokladů). 

Údaje vedené v evidenční knize ubytovaných budou podle § 3g zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ubytovatelem uchovávány po dobu 6 let od provedení posledního zápisu v knize. 

Údaje o správci

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. se sídlem v Brně, IČO 26610311. 

Zástupce správce a kontaktní údaje: Vojtěch Červený, info@absolventskyvelehrad.cz