Bože, náš nebeský Otče, Ty jsi Bůh blízký, jsi s námi ve všem, co prožíváme, i když třeba ne vždy vnímáme Tvou přítomnost.

S láskou hledíš na naše životy i na vše dobré, co se v nich snažíme vykonat.

Sejdeme se letos na Velehradě, abychom věnovali kousek svého času Tobě, sami sobě i našim blízkým. Prosíme, žehnej přípravnému týmu a všem lidem, se kterými bude jednat, aby se i skrze jejich dílo mohlo šířit Tvé požehnání. Prosíme za účastníky, aby to pro ně byl čas plodný a požehnaný a aby se tak mohli stále více stávat Tvými svědky i ve svých životech. Žehnej také těm, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit a provázej je nadále na jejich životních cestách.

Amen.